Политика за защита на личните данни

Информация Относно Обработването На Лични Данни И Съгласия За Обработване На Лични Данни

Защитата на Вашите лични данни е от значение за Renault / Dacia. С настоящото Ви информираме, че сме предприели всички необходими стъпки и можем дагарантираме, че Вашите лични данни се обработват целесъобразно и в пълно съответствие с Общия регламент и законите за защита на личните данни.

С попълването на данните си в полетата по-горе, удостоверявате, че сте уведомени, че Вашите лични данни се обработват от Ауто Ташев ООД, Рено Нисан БългарияЕАД и членовете на оторизираната дилърска мрежа, в качеството им на съвместни администратори.

Адресът на Ауто Ташев ООД е както следва: гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 83, Лице и данни за контакт/Данните за контакт на съответното длъжностно лице по защита на данните са: Кирил Ташев, 0884/060006

Адресът наРено Нисан България ЕАД, ЕИК 131481045, е: София, бул. Г. М. Димитров 16А, Бернар Изток Тауър, ет.1. Лице и данни за контакт: Виктория Попиванова – viktoiya.popivanova@renault.bg

Списъкът на дилърската мрежа и нейните данни за контакт са налични на https://www.renault.bg/namerete-dilyrstvo.html

  • 1.Ние се задължаваме да събираме само личните данни (като например: име, адрес, телефон, електронен адрес), които са необходими конкретно за изпълнение на всяка от посочените по-долу цели. Обработването се извършва според следните правни основания за посочения по-долу срок:

Цели

Правно основание

Срок на съхранение

За да управляваме Вашите заявки (заявки за информация, тест драйв, сервиз) или Вашите договори.

Това е необходимо за предприемане на стъпки за обработване на Ваша заявка или сключване на договор.

3 години;

За да управляваме търговските взаимоотношения с Вас (1. покупка на автомобил / 2. гаранционен договор / 3.ремонт и 4. поддръжка на автомобил/5. покупка на аксесоари).

Това е необходимо за изпълнение на договора, който сте сключили с нас.

1. 5 години при покупка на автомобил;

2. За срока на договора идо 1година след изтичането му при гаранционен договор;

3. 3 години при ремонт;

4. За срока на договора и до 1 година след изтичането му при договор за поддръжка;

5. 1 година при покупка на аксесоари;

За да се свързваме с Вас за проучвания на удовлетвореността на клиента или проучвания на пазара относно нашите настоящи продукти и услуги.

Това е необходимо за нашия законов интерес (за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги)

За срока, необходим да се направи проучването и до 1 година след извършването му;

За целите на вътрешна отчетност.

Това е необходимо за нашия законов интерес (за да измерваме резултатите от нашата дейност и за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги)

3 години;

За да Ви изпращаме, с вашето съгласие, персонализирани маркетингови съобщения, особено новини за продукти, специални предложения, покани за събития или игри и конкурси

При предоставяне на изрично съгласие

10 години

За да Ви изпращаме, с вашето съгласие, нашия бюлетин.

При предоставяне на изрично съгласие

10 години

За да отговаряме на Ваше искане във връзка с упражняването на вашите права.

Това е необходимо за изпълнение на законово задължение и включва проверка на Вашата самоличност

Срокът, необходим за отговор и до 1 година след това

За да управляваме Вашите правни претенции.

Това е необходимо за нашия законов интерес (за предотвратяване на съдебни спорове)

Срокът, необходим за отговор и до 1 година след това

Моля, да имате предвид, че задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате, е указана. Тя е задължителна, защото е необходима за сключване на договор или обработване на вашите заявки, както и за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, няма да можем да обработим Вашата заявка. Събирането на друга информация е с цел да ви опознаем по-добре, в частност, за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, като съответно предоставянето на тази информация не е задължително.Вие имате избор дали да предоставите тази информация или не.

  • 2.Кой има достъп до вашите лични данни

Ние можем да споделяме Вашата информация, когато разчитаме на други дружества от групата Renault, например Renault S.A.S., както и на нашите партньори или доставчици на услуги, за да обработваме частично или изцяло Вашите лични данни, до степента, необходима за изпълнение на възложените задачи (например за предоставяне на услуги, свързани с изпращане на маркетингова информация, за провеждане на проучване). 

Доколкото е възможно, ние съхраняваме Вашата информация на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Някои от нашите доставчици на услуги обаче се намират извън ЕИП и съответно Вашите лични данни се обработват в тези държави. Някои от тези държави могат да имат законодателство за защита на данните, различен от този на Европейския съюз. В тези случаи ние обръщаме специално внимание, за да приведем такова предаване на лични данни в съответствие с приложимия Общ регламент и да вземем същите предпазни мерки по отношение на защитата на вашата поверителност, основни права и свободи, като тези, предложени от Европейския съюз (по-специално като използваме Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия). 

Не на последно място, може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако това се изисква с цел съответствие със законово задължение или административно или съдебно решение.

При писмено искане, изпратено до адреса, посочен в раздела „Вашите права“ по-долу, ние можем да ви предоставим допълнителна информация за такова предаване на данни (особено Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия).

  • 3.Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни

Вие имате право да поискате достъп до Вашите лични данни. Вие имате право също така да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани или изтрити. Вие имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни без основание, ако възразявате срещу директен маркетинг, профилиране или автоматизирано вземане на решения и на основание, свързано с конкретната Ви ситуация, за други случаи, и имате право да ограничите обработката на Вашите лични данни. Вие имате право да поискате да получите копие на Вашите лични данни в структуриран и стандартен формат.

За да упражните което и да е от тези права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за Вашата самоличност, по e-mail на contact.bg@renault.bg или по пощата до офиса на Рено Нисан България, София, бул. Г. М. Димитров 16А, Бернар Изток Тауър, ет.1.

Също така имате право да подадете жалба до което и да е от посочените по-горе лице за контакт/длъжностно лице по защита на данните. Препоръчваме ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, и ние ще се постараем да решим всеки проблем или притеснение, които имате.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисия за защита на личните данни, седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

  • 4.Промяна 

При нужда да използваме Вашите лични данни за друга цел, която не се намира в обхватана настоящото уведомление, ще Ви бъде предоставено уведомление за защита на данните и когато и където е необходимо ще изиска Вашето съгласие за новата обработка. 

  • 5.Съгласие за маркетингови съобщения 

С маркиране изрично на опция «Да» давате съгласие следните лица: Ауто Ташев ООД, както и Рено Нисан България ЕАД да обработват и използват предоставените от Вас лични данни (напр. данни за контакт и лични данни, като дата на раждане, вид на шофьорска книжка, хобита и интереси и др.) с цел грижи за клиента и за избрани съобщения с информация за продукти и услуги на марките, за маркетингови проучвания и за получаване на бюлетин. Рено Нисан България ЕАД може също да предоставя тези данни на членовете на оторизираната дилърска мрежа, в качеството им на съвместни администратори, които могат да използват личните данни и да се свързват с Вас за целите, посочени в съгласието. Актуализациите на данните могат да се споделят между посочените дружества.

 

Бих желал да получавам маркетинг съобщения от Ауто Ташев ООД и Рено Нисан България по e-mail, телефон, SMS съобщения и поща.*

Да Не

Бих желал да получавам бюлетини от Ауто Ташев ООД и Рено Нисан България по e-mail, телефон, SMS съобщения и поща.*

Да Не

*Предоставяте съгласието си за срока, необходим за изпълнение на целите, за които се събират и обработват личните Ви данни, който не може да надвишава десет години.

Информираме Ви , че може да оттеглите Вашето Съгласие по всяко време, както и че искането Ви може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес като изпратите e-mail, на което и да е от посочените по-горе лица за контакт/длъжностни лица за контакт.

Информираме Ви, че оттеглянето на Съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото сега съгласие, но в случай на заявка за предоставяне науслуга, която изисква Вашето изрично съгласие, тази услуга няма да ми бъде предоставена.